Ansökan är öppen!

Kursbestämmelser

Osteopatutbildning vid Osteopatakademien

Ansökan
Fyll i blanketten ”Ansökningsformulär”. Anmälan registreras när anmälningsavgiften på 500 kr inkl moms är inbetald (Avgiften betalas in via Swish till: 123 23 32 336) Bifoga meritförteckning samt en motivering till varför du vill utbilda dig till osteopat.
VI TAR LÖPANDE EMOT ANSÖKNINGAR, SISTA ANSÖKNINGSDAGEN ÄR DEN 15 AUGUSTI.

Behörighetskrav
Sökande till Skandinaviska Osteopathögskolan bör ha grundläggande behörighet för högskola. Särskild behörighet i A-och B-kurserna i svenska och engelska är önskvärt. Urvalsgrunderna är betyg och resultat från högskoleprovet. Vid urval tas hänsyn till tidigare utbildningar inom området och genomgången gymnasieutbildning.

Antagning
Antagningen sker efter personlig intervju där sökandes lämplighet och möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen bedöms. Antagna studenter meddelas så snart urvalsprocessen är genomförd. Reserver tas in vid eventuella avanmälningar. Kontakta skolans administration för mer information.

Undervisning
Undervisningen sker i Kurslokaler på Tjörn om inget annat anges. Undervisningen är på svenska och engelska. Lärarkåren består av svenska och utländska osteopater, läkare samt andra specialister inom området. Läroplanen följer den Europeiska modellen för akademisk universitetsundervisning till BSc (Bachelor of Science).

Studiematerial
Kostnader för kurslitteratur och annat obligatoriskt studiematerial tillkommer.

Betyg
För att bli godkänd i ett ämne krävs godkända övningsuppgifter, tentamina, examinationer samt minst 80% närvaro vid undervisningen. Bedömningsystemet mellan de olika delkurserna varierar och kan vara i skriftlig, muntlig eller praktisk form.

Examens-och utbildningsbevis
Efter avslutade och godkända examinationer samt fullgjord betalningsplikt får varje student ett examinations- och utbildningsbevis. 

Kostnad
Kursavgiften är för närvarande ca 68 500 kr per läsår.

I kursavgiften inkluderas ej:

 • Kostnad för kurslitteratur och annat studiematerial
 • Resor/logi i samband med utbildningen (Skolan kan hjälpa
  till med förslag på boende.)
 •  Klinikkläder (obligatoriskt vid praktik)
 • Anmälningsavgift 500 kr.

Osteopatakademien förbehåller sig rätten att vid behov ändra kursdatum, kursinnehåll eller undervisningsplats. Förändringar ska i god tid meddelas studenterna. Kursavgiften kan komma att ändras för att täcka ökade utgifter, valutaförändringar, minskade intäkter eller andra kostnadsförändringar.

Betalningsvillkor

 • Anmälningsavgiften om 500 kr återbetalas endast om den
  sökande inte antas.
 • Kursavgiften kan delbetalas med 5995kr per mån under hela studietiden.
 • Efter på börjad utbildning återbetalas inte någon del av kursavgiften om studenten avbryter utbildningen.
 • Studenten stängs av om avgiften inte betalas i tid och förblir avstängd tills betalningsplikten fullgjorts.

Avanmälan
Avanmälan måste ske om den sökande inte kan påbörja eller fullfölja sina studier. Avanmälan som sker senast fyra veckor innan terminsstart medför ingen terminsavgift. Vid avanmälan innan kursstart, men senare än fyra veckor innan, debiteras halva terminsavgiften. Vid studieuppehåll beviljat av skolledningen har studenten rätt att fullfölja utbildningen enligt särskilda överenskomna villkor.

OsteopatAkademien

Gör din
ansökan idag!

Platser kvar

5/25

* Sista ansökningsdag 15 augusti 2024