Ansökan är öppen!

Studera vid
Osteopat­akademien

Den fyraåriga osteopatutbildningen är en grundutbildning i hybridform. Under utbildningen blandas kurser på plats på västkustens Tjörn med streamade teoriföreläsningar, personliga praktiska lektioner och klinisk praktik.

Osteopatakademiens utbildning är ett heltidsutbildningsprogram som kräver deltagande från studenten i olika former. Våra erfarna lärare och instruktörer finns hela tiden där för att stötta eleverna på plats och på distans. Men eftersom studierna till stor del är självstyrda, är det viktigt med eget driv och engagemang.

Skräddarsy din utbildning

Vår utbildning är skräddarsydd för dig som strävar efter att bli en kvalificerad, registrerad osteopat, på dina villkor. Kursen passar bra för dig som behöver studera flexibelt kring arbets-/livsåtaganden såsom heltidsarbete, föräldraskap, med mera.

Osteopat­akademiens
upplägg

Kursen pågår 3 dagar i månaden, fredag till söndag, med obligatorisk närvaro på Tjörn. Utöver kursen under helgtid tillkommer studietimmar under resterande del av månaden.

Föreläsningar

De flesta av de teoretiska föreläsningarna sker online en gång i veckan. Mellan föreläsningarna förväntas eleverna studera hemma. Under kursen har studenterna varje vecka specifika ämnesområden att studera och får efter varje teoretisk lektion material i form av läsmaterial och instuderingsfrågor.

Tillsammans

Genom att arbeta tillsammans med sina kurskamrater drar våra studenter nytta av olika perspektiv och erfarenheter. Detta berikar deras utbildning och stärker deras förståelse om kroppens komplexitet. Våra lärares breda kompetens grundas i både nationellt och internationellt för att ge ett bredare perspektiv inom osteopati.

Patienter

Vi anser att patientbehandling är en viktig del av utbildningen därför uppmuntras eleverna under utbildningen att behandla patienter. I varje block får studenterna träffa riktiga patienter på skolan. Utöver det utförs den kliniska praktiken successivt på hemmaplan, genom att eleverna provar på att starta upp egna kliniker.

Egen klinik

Att påbörja en egen klinik under utbildningen är viktigt ur utbildningssyfte men är också en bra grundplåt att kunna utveckla en egen fungerande osteopatklinik efter avslutad utbildning. Elevernas egna patienterfarenheter blir en utmärkt utgångspunkt för diskussion och inlärning i alla delar och stadier av utbildningen.

Tydliga mål

Studenterna erbjuds från start tydliga mål och instuderingsmaterial. Viktigt att komma ihåg är dock att osteopati är ett praktiskt yrke. Det är i den osteopatiska behandlingen som integrationen av de olika delarna av utbildningen sker. Förståelsen för osteopati ligger i arbetet med patienter.

Kort om vår kursplan

HT 2024

Kursen pågår 3 dagar i månaden, fredag till söndag, med obligatorisk närvaro på Västkusten. Utöver kursen under helgtid tillkommer studietimmar under resterande del av månaden. Dessa timmar måste läggas för att kunna praktisera samt för att få ta del av handledningar.

Gör din
ansökan idag!

Platser kvar

5/25

* Sista ansökningsdag 15 augusti 2024